Män stav kommer genomföras i två pooler, B-poolen kommer starta kl. 11.00 och A-poolen klockan 12.50, båda på söndag. Avprickning senast 90 minuter före är möjlig på traditionellt sätt med signatur på avprickningslista i passagen mellan Telekonsult Arena och Tipshallen eller digitalt via detta formulär. Avprickningen digitalt får inte göras före kl. 06.00 och ej senare än 09.30 söndagen den 27/2. Alla avprickningar gjorda före detta klockslag räknas som ogiltiga.

Alla deltagares årsbästa noteringen kommer vara grunden i rankingen av vilka som hoppar i A- respektive B-pool. Deltagare utan årsbästa rankas sist. Först efter avprickningstidens utgång kommer det bestämmas hur många som hoppar i A- respektive B-poolen, det kommer vara flest deltagare i A-poolen.