Här finner ni som tävlande aktiva och föreningar information för att anmäla er och delta i Inomhus-SM 2022 på Telekonsult Arena i Växjö. Informationen uppdateras löpande.

M Stav: Män stav kommer genomföras i två pooler, B-poolen kommer starta kl. 11.00 och A-poolen klockan 12.50, båda på söndag. Avprickning senast 90 minuter före är möjlig på traditionellt sätt med signatur på avprickningslista i passagen mellan Telekonsult Arena och Tipshallen eller digitalt via detta formulär. Avprickningen digitalt får inte göras före kl. 06.00 och ej senare än 09.30 söndagen den 27/2. Alla avprickningar gjorda före detta klockslag räknas som ogiltiga.

Alla deltagares årsbästa noteringen kommer vara grunden i rankingen av vilka som hoppar i A- respektive B-pool. Deltagare utan årsbästa rankas sist. Först efter avprickningstidens utgång kommer det bestämmas hur många som hoppar i A- respektive B-poolen, det kommer vara flest deltagare i A-poolen.

PM PDF

Tidsprogram PDF

Inbjudan


PM

IFK Växjö, Svenska Friidrottsförbundet och Växjö Kommun hälsar alla hjärtligt Välkomna till Växjö, Telekonsult Arena och SM i friidrott inomhus 2022.

Allmän information

Tävlingsarena

Telekonsult Arena, Hejaregatan 9, Växjö och för viktkastning i Tipshallen med samma inpassering och adress.

Tävlingsdagar och tävlingstider

Årets inomhus-SM i friidrott börjar fredagen den 25 februari med första start kl. 17.00. Tävling är klar söndagen den 27 februari senast kl. 16.00. Starttider för respektive gren framgår av tidsprogrammet.

Parkering

Finns i anslutning till Telekonsult Arena, närmst är parkeringen norr om Telekonsult Arena, längs med Hejaregatan.

Entré för aktiva och ledare

All inpassering till arenan för aktiva och ledare ser endast genom den västra ingången (markerad med röd cirkel på bilden). För att komma in i arenan krävs uppvisande av ackreditering. De ledare som ej anmält ackreditering får lösa entrébiljett via östra ingången.

Publikentré

Via den östra ingången, mot Fortnox Arena, förköp av biljetter görs via tickster.com.

Nummerlappar

Alla nummerlappar ligger i föreningskuvert. Dessa kuvert som även innehåller ackreditering samt matbiljetter som förbeställts hämtas ut föreningsvis vid entrén för aktiva och ledare. Ledarackrediteringar beställs via detta formulär. Följande tider kan ni hämta ut era föreningskuvert: fredag 14.00-19.00, lördag 11.00-15.00, söndag 10.00-13.00. Nummerlappen ska fästas på tävlingströjan i brösthöjd. I höjd och stav alternativt på ryggen. Reklamtexten får inte vikas in.

Efteranmälan

Endast i mån av plats, fram tills avprickningstiden för aktuell gren löper ut. Tävlingsledningen har rätt att avgöra vilka efteranmälningar som kan accepteras. Efteranmälan som medför ytterligare tävlingsomgång kan inte tillåtas. Tävlande kan erbjudas att sätta upp sig på väntelista och tillåtas starta om vakans uppstår. Efteranmälan görs till ism2022@ifkvaxjo.se fram till den 25 februari. Under tävling görs efteranmälan till sekretariatet uppför spiraltrappan. Avgiften är 500 kr per grenstart och faktureras klubben i efterhand.

Följande grenar är stängda för efteranmälan, vill du sätta upp dig på reservlistan mailar du till ism2022@ifkvaxjo.se

  • M 60 m
  • M Höjd
  • K Stav
  • K Kula
  • K Vikt

Träning

Telekonsult Arena är öppen för träning (endast på löparbanorna och för aktiva och ledare med ackreditering) fredag 25 februari kl. 14.00-16.00. Vi vill uppmärksamma om att det samtidigt pågår full aktivitet med att iordningställa arenan och ber därför om största hänsyn till de arbetande.

Enklare mat och kiosker

Enligt inbjudan fanns det chans att förbeställa lunch (lasagne/pastasallad) med servering i Tipshallen under lördag och söndag för aktiva och ledare. Dessa matbiljetter ligger i nummerlappskuvertet. I Telekonsult Arena finns det även två kiosker. Utbudet i dessa består av hamburgare och korv, frallor och baguetter, dricka, fika och godis med mera. I kiosken närmst aktiva entrén kommer mat att serveras. I kiosken närmst publikentrén kommer endast baguetter, frallor, fika, godis och dryck finnas.

Läktare för aktiva och tränare

Vi har reserverat hela rad 1 på huvudläktaren för aktiva och ledare som ej köpt biljett. Detta måste respekteras så den publik som köpt sittplatsbiljett får tillgång till sina platser. Det går även bra för aktiva och ledare att titta på tävlingarna vid bortre långsidan. Platserna på rad 1 gäller även som coachplatser för längd, tresteg och stav.

Omklädning

Det finns två stycken omklädningsrum i Telekonsultarena. Ett för kvinnor och ett för män.

Sjukvårdspersonal

Läkare och sjukvårdare kommer att finnas på plats under tävlingarna. De har sin bas i Mixed zone.

Massageplats

De föreningar som har anmält önskemål om att sätta upp massagebänk kommer att erbjudas plats i Tipshallen under lördag och söndag. Under fredagen får utrymmet utanför omklädningsrummen i Telekonsult Arena användas för massage då det är vikt- och diskustävling i Tipshallen. Önskas föreningstält sättas upp görs detta på anvisad plats i Tipshallen tidigast lördag från kl. 10.

Resultat

Alla resultat publiceras live på smfriidrott.com. Dessutom anslås resultaten på väggen i Mixed zone.

Webbsändning

Tävlingen kommer live-sändas via friidrottskanalen.se.

Under tävlingen

Avprickning

Detta ska ske med personlig namnteckning i alla grenar senast 60 minuter före angiven starttid, förutom stavhopp där gäller senast 90 minuter före starttid. För män stav där tävlingen avgörs i två pooler är det avprickning 90 min före B-poolens starttid, gäller samtliga. Avprickningslistor finns uppsatta i gången mellan Telekonsult Arena och uppvärmningsarenan. OBS! Tävlande som inte prickar av sig i tid tillåts ej starta i grenen. Tävlande som uteblir vid start trots avprickning kan ha förverkat sin rätt till fortsatt deltagande under mästerskapet. Detta gäller således även vid utebliven start efter avancemang till semi/final, där ingen avprickning behövs. Återbud i semi- eller final meddelas till sekretariatet.

Egen utrustning/redskap

Egna redskap i kula/vikt skall lämnas för invägning/mätning senast 90 minuter före grenstart. Redskapen lämnas in i redskapsrummet till höger om utgången till avprickningen/Sprinthallen. De invägda redskapen hämtas ut på samma ställe efter avslutad tävling.

Högsta tillåtna spiklängd är 7 mm förutom i höjd där man får ha 9 mm.

Uppvärmningsarena

På fredagen sker all uppvärmning utomhus, i Sprinthallen eller på löparbanorna i Tipshallen. På lördagen och söndagen är även fotbollsplanen i Tipshallen tillgänglig för uppvärmning.

Calling

Obligatorisk Calling för alla grenar. På fredagen i Sprinthallen, i änden närmst Telekonsult Arena och på lördag och söndag i A-hallen (fotbollshallen) på gräset närmst Sprinthallen. Kontroll sker av medhavd väska, tävlingsdräkt, tävlingsskor, reklam och nummerlapp. Calling i olika grengrupper: löpgrenar 20 min före grenstart, stavhopp 70 min före grenstart och övriga teknikgrenar 40 min före grenstart. Stavar tas in och ut från innerplan i samråd med tävlingsfunktionär.

Skogregel

Varje aktiv är ansvarig att använda skor som är godkända för tävling, detta betyder att skomodellen måste finnas med i den senaste versionen av World Athletics Approved Shoe List och skosulan får inte vara högre än 25 mm (för 800 m, 1500 m, 3000 m och tresteg) eller 20 mm (övriga grenar).

Iläggsulor eller hälilägg är tillåtna vid medicinska skäl. Om sådant ilägg gör att sulan överskrider gränsvärdena för tillåten tjocklek måste de medicinska skälen kunna styrkas med intyg från läkare eller fysioterapeut som den tävlande ska visa upp för aktuell grenledare och/eller skokontrollfunktionär vid Calling.

Inmarsch

Gemensam inmarsch under grenledarens/löpningsledarens ledning snarast efter att Calling är klart. I löpgrenar ca 10 min före grenstart, i stavhopp ca 60 min före grenstart och i övriga teknikgrenar ca 30 min före grenstart.

Line up

De tävlande ombeds ställa upp för en line up presentation vid löpfinaler. I teknikgrenarna presenteras några utvalda aktiva.

Ärevarv

Efter varje avslutad gren förväntas de tre medaljörerna springa ett ärevarv och mottaga publikens jubel.

Prisutdelningar

För de tre främsta i varje gren kommer prisutdelningen att genomföras direkt efter avslutad final. Prispallen är placerad på innerplan i närheten av målet på 60 meter. Prisutdelningen för viktkastning sker i Tipshallen efter avslutad tävling.

Utmarsch

Utpassering från innerplan sker i gemensam trupp direkt efter avslutad gren/prisutdelning. För de som efter tre omgångar ej har gått vidare till finalomgångarna i kast och horisontella hopp sker utmarsch gemensamt. Vid vertikala hopp sker utmarsch i samråd med grenledaren. Samtliga aktiva skall passera Mixed zone.

Mixed zone

Pressansvarig kommer kalla aktiva till Mixed zone för intervjuer. Mixed zone är enbart tillgänglig för press, aktiva, ledare och behöriga funktionärer.

Klädkorgar

Det finns klädkorgar för överdragskläder vid respektive start för löpgrenarna. Korgbärare tar sedan med kläderna till Mixed zone och placeras bakom pressläktaren.

Tävlingsbestämmelser

Protest

Under pågående tävling ska göras muntligen till grenledaren. Protest kan lämnas av tävlande eller annan person på den tävlandes uppdrag. Om grenen är avslutad kan protest lämnas till grenledaren via sekretariatet, senast 30 minuter efter kungjort resultat. Överklagande av en grenledares beslut med anledning av en protest inlämnas skriftligt till sekretariatet (upp för spiraltrappan) senast 30 minuter efter kungjort (ev. ändrat) resultat tillsammans med en deposition på 500 kronor. Depositionen återbetalas om överklagandet godkänns av juryn. Juryn behandlar överklagandet och meddelar beslut så snabbt som möjligt. Juryn består av ordförande Kjell Ahnstedt, Mats Svensson och Hans Thysell. Telefonnummer till juryn finns i sekretariatet.

Allmänt

Reglementsenlig tävlingsdräkt skall bäras. Observera att gällande regler för storlek på reklam på tävlingsdräkt gäller både på överdel och på underdel. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon, videokamera eller laptop inom tävlingsområdet. Inga ledare, tränare eller motsvarande samt icke-ackrediterade fotografer får vara på innerplan. Tävlingsområdet är rundbanan och området innanför. Vid viktkastning är tävlingsområdet markerat. Ingen annan gren kommer att avgöras utanför rundbanan.

Finaler

Alla finaler avgörs alltid på utsatt finaltid, med undantag för M 3000 m, läs nedan.

Löpning

SFIF:s representant ansvarar för mästerskapets heatindelning och banlottning. Aktuella heatindelningar/banlottningar anslås i anslutning till Calling. Regler för heatindelning, banlottning och banornas ranking hittar du på www.friidrott.se. Notera att Telekonsult Arena har 8 banor på 60 meter och 6 på rundbanan.

Banorna i Telekonsult Arena är rankade enligt följande: 200 m 6-5-4-3-2-1 och 400 m 5-6-4-3-2-1.

Om B-finalen utgår på män 3000 m går A-finalen på tiden för B-finalen (kl. 18.40).

Höjd

M höjd: 178-184-190-196-200-204-207-210 +2
K höjd: 155-160-165-170-174-178-181-184 +2
Ansatsmarkeringar finns att låna. Observera att det är förbjudet med markeringar på banan med exempelvis färg/krita/magnesium. Max två markeringar per tävlande är tillåtet.

Stav

M stav: 430-444-458-472-482-492-498-504 +5
K stav: 330-344-358-372-382-392-399-406 +5

Avprickning för samtliga i stav män senast 90 min före B-finalens starttid.

Ansatsmarkeringar finns att låna. Observera att det är förbjudet med markeringar på banan med exempelvis färg/krita/magnesium. Max två markeringar per tävlande är tillåtet. Stavpluggar av svart gummi är ej tillåtna. Endast stavpluggar av plast är tillåtna. Stavpluggar finns att köpa i Telekonsult Arena.

Längd

Både kvinnor och män längd kommer att avgöras i två parallella pooler om det blir 15 eller fler avprickade. De bäst seedade hoppar i Pool A (Längd 1) där även de tre finalomgångarna kommer hoppas.

Ansatsmarkeringar finns att låna. Observera att det är förbjudet med markeringar på banan med exempelvis färg/krita/magnesium. Max två markeringar per tävlande är tillåtet. Hoppordningen ändras efter tre omgångar så att ledaren hoppar sist, tvåan näst sist osv.

Tresteg

Trestegsplanka för kvinnor är på 11 m och för män på 13 m. Ansatsmarkeringar finns att låna. Observera att det är förbjudet med markeringar på banan med exempelvis färg/krita/magnesium. Max två markeringar per tävlande är tillåtet. Hoppordningen ändras efter tre omgångar så att ledaren hoppar sist, tvåan näst sist osv.

Kula

I kula genomförs tävlingen med järnkulor. Kastordningen ändras efter tre omgångar så att ledaren stöter sist, tvåan näst sist osv.

Följande storlekar på kulor tillhandahålls av arrangören:
4 kg = 95, 100, 105, 110               7,26 kg = 115, 117, 120, 125, 128

Viktkastning

Viktkastning sker i Tipshallen från en portabel ring. Män och kvinnor tävlar samtidigt från två separata ringar. Se placering för coacher på arenan kartan. Har du aktiva i både män och kvinnor vikt finns möjlighet till coachplats mellan ringarna. Kastordningen ändras efter tre omgångar så att ledaren kastar sist, tvåan näst sist osv.

Övrigt

Dopningskontroller

Ett antal slumpvisa dopingkontroller kommer att genomföras under mästerskapet. Observera att vid svenska rekord (även juniorrekord) och mästerskapsrekord krävs att den aktive testas senast dygnet efter för att rekordet ska godkännas.

Teknisk delegat, heat-/poolindelare och tävlingsledare

Dessa är utsedda av SFIF: Teknisk Delegat Lars Danielsson. Heat-/poolindelare: Jörgen Alm (fredag och lördag) samt Daniel Bergin (söndag). Tävlingsledare är Martin Joabsson, IFK Växjö.

Elitklubbarna

Elitklubbarna bjuder in till informationsmöte den 27/2 kl. 9.30-10.30 i konferensrummet uppe på bron mellan Värendsvallen och Tipshallen. Ingång via trapphuset på vänster sida om bron när ni kommer från Telekonsult Arena.

Frågor

Kontakta IFK Växjös kansli 0470–16116 eller info@ifkvaxjo.se

ARENAKARTA


Inbjudan

Tävlingsarena

Telekonsult Arena, Hejaregatan 9, 352 46 Växjö. Vikttävlingen och uppvärmning sker i Växjö Tipshall, entré via Telekonsult Arena.

Datum

25–27 februari 2022.
Starttid fredag: 17.00.
Sluttid söndag: 16.00.

Anmälan

Anmälan sker via www.friidrottsanmalan.se senast tisdagen den 15 februari 2022*.

Anmälan

*För att en gren ska ha SM-status krävs att minst tre tävlande från minst tre olika föreningar har anmält sig vid anmälningstidens utgång. Om någon gren inte uppfyller detta krav kommer grenen att avlysas och inga efteranmälningar accepteras. Regel C 2.1.22 för SM-tävlingar.

Avgift

Anmälningsavgiften är 200 kr per deltagare och gren. Avgiften faktureras till föreningen i efterhand.

Efteranmälan

Efteranmälan mottages i de fall det inte leder till en extra tävlingsomgång, dock senast 60 minuter (90 minuter för stavhopp) före tävlingsstart mot en avgift på 500 kr per deltagare och gren.

Dagsprogram

Fredag 25 februari 2022

Kvinnor        Män

400 m fö        400 m fö

800 m fö        800 m fö

3000 m fi      3000 m fi

Vikt                Vikt

Lördag 26 februari 2022

Kvinnor        Män

60 m              60 m

200 m fö        200 m fö

400 m fi         400 m fi

800 m fi         800 m fi

1500 m fö     1500 m fö

Stav               Höjd

Längd            Tresteg

Kula               Kula

Söndag 27 februari 2022

Kvinnor        Män

200 m fi         200 m fi

1500 m fi      1500 m fi

60 m häck     60 m häck

Höjd              Stav

Tresteg          Längd

Behörighet

Enbart aktiva som representerar en förening som är medlem i Svenska Friidrottsförbundet kan delta i SM.

Utländsk medborgare kan vara SM-behörig om nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år
  2. har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening och
  3. inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.

Kontakta frida.lindstrom@friidrott.se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare går till.

Föreningstält/massagebänk

De föreningar som önskar sätta upp föreningstält och/eller massagebänk kommer vi att erbjuda plats i Växjö Tipshall under lördagen och söndagen. Önskar ni sätta upp massagebänk även under fredagen går det bra att göra det i Telekonsult Arena denna dag. Anmälan om detta måste göras senast 15 februari 2022 till ism2022@ifkvaxjo.se

Mat

Vi kommer servera förbeställd lunch i uppvärmningsarenan (Tipshallen) för alla aktiva och tränare/ledare. Det kommer finnas lasagne, pastagratäng med kyckling och pastasallad med kyckling. Lasagne/pastagratäng med grönsallad inkl. dricka (90 kr) alternativt pastasallad inkl. dricka (80kr). Vi rekommenderar att ni förbeställer detta genom att fylla i detta formulär. Sista beställningsdagen är den 16 februari 2022.

Beställ mat

Ledare

Varje klubb får ha en ledare per anmäld aktiv plus en. Ledarna skall föranmälas med namn, senast den 15 februari 2022 i detta formulär. Ledare/tränare som ej är föranmälda kommer att få lösa entré.

Ledaranmälan

Biljetter

Kommer att finnas till försäljning via Tickster från den 1 december. Info via smfriidrott.com och biljetter via tickster.com.

Biljetter

Välkommen till Inomhus-SM i Växjö 25–27 februari 2022!

Köpknapp